Výrobná hala Tomark

Čo sme realizovali:

Projekt na zníženie energetickej náročnosti

Výmena a zateplenie strechy

Výmena svetlíkov

Výmena opláštenia fasády v rátane zateplenia

Výmena okien a vstupných brán

Vnútorné omietky a maľby

Výmena svetidiel a elektroinštalácie
v rátane MaR