Technický dozor investora - Möbelix

Stavebný dozor investora - Swan

Čo sme realizovali:

Technický dozor investora:

Dostavba OD Möbelix

Stavebný dozor investora:

Realizácia telekomunikačnej siete pre spoločnosť Swan - Spišská Nová Ves, Humenné, Trnava