Poliklinika karlova Ves

Na tejto stavbe
sme realizovali:

Penetrácia

Pokládka kari siete

Šalovanie a betonáž

Pokládka geotextílie a PVC fólie

Oplechovanie

Pokládka betónovej dlažby na retifikačné terče v celkovej výmere 2500 m2